AKTUÁLNE OZNAMY

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica od 12.04.2021 bude v prevádzke 6.tried.

Nastúpiť už môžu všetky deti bez výnimky. Samozrejme musia mať uhradené poplatky - rodičovský príspevok (apríl, máj) a stravu za apríl.

Stále platí, že pri nástupe dieťaťa do MŠ sa zákonný zástupca preukáže aktuálnym negatívnym testom a podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti.


ZÁPISY do ZŠ a do našej materskej školy

viac informácií v našich NOVINKÁCH   →→→

 

 

 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.