AKTUÁLNE OZNAMY

 

ROZHODNUTIE o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ

OSOBNE PRÍSŤ PREVZIAŤ

V dňoch: 

14.06.2021 (pondelok) od 16.00 hod. do 17.00 hod.

15.06.2021 (utorok) od 11.00 hod. do 12.00 hod. a od 16.00 hod. do 16.30 hod.

Je potrebné, aby prišli obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa, kvôli podpisu o prevzatí rozhodnutia.

                                                                                                                     Renáta Rýsová - riaditeľka MŠ


Vážení rodičia, 

Rodičovský príspevok 16,00 € za mesiac júl 2021 je nutné uhradiť od 01.06.2021 do 10.06.2021. (Pripomínam, že za jún 2021 ste platili do 10. mája.)

Oneskorené platby nebudem akceptovať.

Kto túto platbu neuhradí do určeného termínu, znamená to, že MŠ pre svoje dieťa v danom mesiaci nepotrebuje.

Ďakujem za ústretovosť a pochopenie.

                                                                                                       Riaditeľka MŠ


 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.