OZNAM

Od 15. júna 2020  prevádzková doba od 6:30 h. do 16:30 h. 

Počas letných prázdnin bude naša materská škola otvorená v mesiaci AUGUST (od 03.08.2020).

 

Osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sa prekladá na august 2020. Presný dátum včas upresníme.

 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.