OZNAM

Od 15. júna 2020 sa mení prevádzková doba od 6:30 h. do 16:30 h. 

 

ZMENA o prevzatí rozhodnutia o prijatí/neprijatí

O prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa môže zákonný zástupca  dňa 29.06.2020 (pondelok) telefonicky informovať na č. 048/423 04 16 od 12:30 hod. do 13:00 hod. 

Osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sa prekladá na august 2020. Presný dátum včas upresníme.

 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.