AKTUÁLNE OZNAMY

Zimné prázdniny v našej materskej škole budú

od 23.12.2020 (streda)  do 31.12.2020 (v tomto čase MŠ ZATVORENÁ).

 

Materská škola bude v prevádzke od 04.01.2021 (pondelok)

 

Od 21.12.2020 do 08.01.2021 bude v prevádzke len pavilón A (deti  z pavilónu B budú rozdelené do tried na pavilón A).


ZÁKLADNÉ PRINCÍPY:

• Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to 15. Vyhláška RÚVZ).

• Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, 16. Vyhláška RÚVZ).

• Netestovaný človek: Podľa vyhlášky ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ.

Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-1-11-2020/

 

          Zákonný zástupca v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu: 

• podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

• ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

                  ⇒ predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy POTVRDENIE O CHOROBE vydané len všeobecným lekárom pre deti a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

                 Veríme, že po víkendovom celoplošnom testovaní, budete dodržiavať všetky aktuálne nariadené opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19.

               Platí, že ak jeden člen je v domácej izolácii z dôvodu pozitívneho výsledku vyšetrenia na COVID-19, ostatní členovia domácnosti zostávajú tiež v karanténe-teda i Vaše dieťa. 

              Žiadame Vás, aby ste triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ bezodkladne informovali, ak Vaše dieťa zostáva v domácej izolácii.

              Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť a čestnosť, aby sme spoločne zabránili ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Chráňme seba, svojich najbližších i nás všetkých v materskej škole.

Držme si palce. Prajeme si veľa zdravia!

Riaditeľka materskej školy


 

Zákonný zástupca  podpisuje Vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.  

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 TU na stiahnutie


Od 15. júna 2020  prevádzková doba od 6:30 h. do 16:30 h. 


Rodičovský príspevok za MŠ sa nemení (viď informácie pre rodičov platby )


 

 

 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky!

Vítame vás na stránke Materskej školy Nová 2, Banská Bystrica. Budova našej materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska Fončorda. Pracujeme s víziou „otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Zameranie materskej školy je na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.