Organizácia tried

Organizácia tried a vekové zloženie detí na školský rok 2023/2024

Deti v našej materskej škole sú rozdelené celkovo do 6 tried.

PRÍZEMIE – PAVILÓN A:

LIENKY – 1. trieda: 3 – 5 ročné deti
ZELENÁ Svatava – triedny učiteľ
Mgr. SVETLÍKOVÁ Svetlana

KVIETKY – 2. trieda: 2 – 4 ročné deti
GODAVCOVÁ Monika – triedny učiteľ
VIGAŠOVÁ Bibiána

PRÍZEMIE – PAVILÓN B:

MOTÝLIKY – 3. trieda: 5 – 6 ročné deti (predškoláci) + PPPV
Mgr. BUGÁŇ GEFFERTOVÁ Monika – triedny učiteľ
Mgr. STYKOVÁ Anna

POSCHODIE – PAVILÓN A:

VČIELKY – 4. trieda: 3 – 5 ročné deti
GLONEKOVÁ Renáta – triedny učiteľ
Mgr. RAJNOHOVÁ Simona

ŽABKY – 5. trieda:  5 – 6 ročné deti (predškoláci) + PPPV
BABEĽOVÁ Michaela – triedny učiteľ
Mgr. GABLOVIČOVÁ Lenka

POSCHODIE – PAVILÓN B:

MEDVEDÍKY – 6. trieda: 2 – 4 ročné deti
Mgr. NEUBERGOVÁ Júlia – triedny učiteľ
POLIAKOVÁ Natália