Organizácia tried

Organizácia tried a vekové zloženie detí na školský rok 2022/2023

Deti v našej materskej škole sú rozdelené celkovo do 6 tried.

PRÍZEMIE – PAVILÓN A:

LIENKY – 1. trieda: 4 – 5 ročné deti

LUČENIČOVÁ Svatava – triedny učiteľ
Mgr. SVETLÍKOVÁ Svetlana

KVIETKY – 2. trieda: 2 – 4 ročné deti

GODAVCOVÁ Monika – triedny učiteľ
VIGAŠOVÁ Bibiána

PRÍZEMIE – PAVILÓN B:

MOTÝLIKY – 3. trieda: 5 – 6 ročné deti (predškoláci) + PPPV

Mgr. STYKOVÁ Anna – triedny učiteľ
Mgr. BUGÁŇ GEFFERTOVÁ Monika

POSCHODIE – PAVILÓN A:

VČIELKY – 4. trieda: 3 – 5 ročné deti

Mgr. RAJNOHOVÁ Simona – triedny učiteľ
GLONEKOVÁ Renáta

ŽABKY – 5. trieda:  5 – 6 ročné deti (predškoláci)

RÝSOVÁ Renáta – triedny učiteľ
BABEĽOVÁ Michaela

POSCHODIE – PAVILÓN B:

MEDVEDÍKY – 6. trieda: 2 – 4 ročné deti

Bc. REPISKÁ Viera – triedny učiteľ
Mgr. NEUBERGOVÁ Júlia