Občianske združenie materskej školy

Združenie rodičov Materskej školy na Novej ulici v Banskej Bystrici

číslo účtu: SK08 6500 0000 0000 2055 7420
IČO: 42304652

Dominika Reptová – zástupca za 4. triedu, rodič (predseda OZ)

Mgr. Lenka Húsková – zástupca za 2. triedu, rodič (podpredseda OZ)

Mgr. Michaela Toroková – zástupca za 3. triedu, rodič (revízny kontrolór)

MUDr. Zuzana Kondačová – zástupca za 2. triedu (hospodár)

Bc. Barbora Kučmínová – zástupca za 1. triedu, rodič

Mgr. Mária Šušová – zástupca za 1. triedu, rodič

Viera Úradníková – 2. trieda, pedag. zamestnanec

Mgr. Monika Geffertová – 3. trieda, pedag. zamestanenec