Prevádzka materskej školy

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase 6.30 – 17.00 h.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 h (iný čas príchodu si dohodne s triednou učiteľkou) a prevezme si ho spravidla po 15:00 h.

O 8:00 h sa budova materskej školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov. Pri neskoršom príchode je potrebné zvoniť. Budovu odomykajú nepedagogickí zamestnanci o 15.00 h.

Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa od učiteľky v čase pred odpočinkom od 12.00 h do 12.30 h, popoludní od 15.00 h do 17.00 h Na prevzatie/odovzdanie dieťaťa z/do materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na 4 týždne. Prerušenie prevádzky MŠ oznámi riaditeľ MŠ spravidla 2 mesiace vopred.

V čase jesenných, zimných, jarných a veľkonočných prázdnin je prevádzka MŠ obmedzená podľa počtu prihlásených detí. Vzhľadom na organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ počas prázdnin, zisťujeme záujem zákonných zástupcov o MŠ.

PREVÁDZKA TRIED V ŠK. ROKU 2023/2024

PAVILÓN „A“ je v prevádzke od 6:30 h do 17:00 h

 • 1. trieda (Lienky) je v prevádzke od 7:00 h do 16:00 h
  • od 6:30 h do 7:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)
  • od 16:00 h do 17:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)
 • 2. trieda (Kvietky) je v prevádzke od 6:30 h do 17:00 h
 • 4. trieda (Včielky) je v prevádzke od 7:00 h do 16:00 h
  • od 6:30 h do 7:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)
  • od 16:00 h do 16:30 h sú deti v 5. triede (Žabky)
  • od 16:30 h do 17:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)
 • 5. trieda (Žabky) je v prevádzke od 7:00 h do 16:30 h
  • od 6:30 h do 7:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)
  • od 16:30 h do 17:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky)

PAVILÓN „B“ je v prevádzke od 6:30 h do 16:30 h

 • 3. trieda (Motýliky) je v prevádzke od 7:00 h do 16:30 h
  • od 6:30 h do 7:00 h sú deti v 6. triede (Medvedíky)
  • od 16:30 h do 17:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky) – PAVILÓN „A“
 • 6. trieda (Medvedíky) je v prevádzke od 6:30 h do 16:30 h
  • od 16:30 h do 17:00 h sú deti v 2. triede (Kvietky) – PAVILÓN „A“

Prevádzka materskej školy bola schválená dňa 5. 10. 2016 zriaďovateľom – Mesto Banská Bystrica, prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená pedagogickou radou školy.