Spoločné aktivity

☞ Fotogalériu otvoríte kliknutím na fotografiu albumu ☜

☞ Fotogalériu otvoríte kliknutím ☜
na fotografiu albumu

Lyžiarsky výcvik – 1., 3. a 5. trieda
(22. – 26. január 2024)
Ujo Ľubo
(20. november 2023)
Ťahal dedko repku – divadielko
(9. november 2023)
Plavecký výcvik – 3. a 5. trieda
(9. – 13. október 2023)
Divadielko
(október 2023)