Rada školy pri MŠ Nová 2

Rada školy pri MŠ Nová 2

Pedagogickí zamestnanci:

Michaela Babeľová

Svatava Lučeničová

Ostatní zamestnanci:

Katarína Ambrózová

Rodičia:

Ing. Alena Adamská (predseda RŠ)

Mgr. Anna Mesíková

Mgr. Pavel Lipták

Barbora Pašovič

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Marek Modranský

Ing. Arch. Hana Kasová