Rada školy pri MŠ Nová 2

Členovia:

Svatava Lučeničová – pedag. zamestnanec

Mgr.Simona Rajnohová – pedag. zamestnanec (podpredseda RŠ)

Katarína Ambrózová – nepedagogický zamestnanec

Ing. Silvia Rajčanová – rodič (predseda RŠ)

Ing. Anna Mesíková – rodič 

Ing. Pavel Lipták – rodič

Barbora Hanková – rodič

Ing. arch. Hana Kasová – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Marek Modranský – delegovaný zástupca zriaďovateľa