Rada školy pri MŠ Nová 2

Členovia:

Mgr. Lenka Gablovičová – pedag. zamestnanec

Mgr.Simona Rajnohová – pedag. zamestnanec (podpredseda RŠ)

Jana Vulganová – nepedagogický zamestnanec

Ing. Anetta Vereš Pšanecká – rodič (predseda RŠ)

Ing. Silvia Marková – rodič 

Ing. Martin Zvara – rodič

Zdenka Martuliaková – rodič

Ing. arch. Hana Kasová – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Monika Kišová – delegovaný zástupca zriaďovateľa