Organizácia tried

Organizácia tried a vekové zloženie detí na školský rok 2020/2021

Deti v našej materskej škole sú rozdelené celkovo do 6 tried. (viď. fotogaléria tried)

PRÍZEMIE – PAVILÓN A:

1. trieda: 3 – 4 ročné deti                      

LUČENIČOVÁ Svatava – triedny učiteľ

VIGAŠOVÁ Bibiána

2. trieda: 3 – 4 ročné deti                      

Bc. REPISKÁ Viera – triedny učiteľ

GODAVCOVÁ Monika

PRÍZEMIE – PAVILÓN B:

3. trieda: 5 – 6 ročné deti (predškoláci) + OPŠD  

Mgr. GEFFERTOVÁ Monika – triedny učiteľ

Mgr. LECHOVÁ Anna 

POSCHODIE – PAVILÓN A:

4. trieda: 5 – 6 (predškoláci) ročné deti

Mgr. RAJNOHOVÁ Simona – triedny učiteľ

Mgr. SVETLÍKOVÁ Svetlana 

5. trieda: 3 – 5 ročné deti

RÝSOVÁ Renáta – triedny učiteľ

BABEĽOVÁ Michaela

POSCHODIE – PAVILÓN B:

6. trieda: 2 – 4 ročné deti

Mgr. NEUBERGOVÁ Júlia – triedny učiteľ

BERKYOVÁ Dana