Darovanie 2% vašich daní

Milí rodičia,

opäť je tu možnosť zlepšiť prostredie našej materskej školy, v ktorej Vaše dieťa trávi čas a podporiť modernizáciu materiálno – technického zabezpečenie formou

darovania 2% Vašich daní pre zveľaďovanie našej škôlky.

Vďaka Vašim príspevkom sme mohli zrekonštruovať sociálne zariadenia, šatne, zakúpiť lehátka, či upraviť okolie škôlky,……………

Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu.

Za OZ: D. Reptová a P. Kurianová

Združenie rodičov materskej školy na Novej ulici v Banskej Bystrici, Nová 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO 42304652

Tlačivo na poukázanie 2% z dane