Akcie školský rok 2018/2019

SEPTEMBER

Dňa 03.09.2018 sa začal ďalší školský rok 2018/2019. Deti a aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Privítali sme aj nové detičky, ktoré prvý deň zvládli na výbornú. Tešíme sa na nové zážitky a úspechy, ktoré deti získajú v tomto školskom roku. 

12.09.2018 – tenisové dopoludnie s tenisovou školou Basseline. Inštruktori si pre predškolákov pripravili aktivity na precvičenie základov tenisu. Deti získali nové skúsenosti a strávili príjemné dopoludnie. Fotogaléria Tenisové dopoludnie s BASSELINE

Týždeň športu (od 24.09.2018 do 30.09.2018) sme sa s našou MŠ zapojili do týždňa športu v Banskej Bystrici. Pani učiteľky v každej triede si pre deti pripravili rôzne športové aktivity. Deti mali z pohybu radosť a odniesli si nové zážitky a úspechy. Fotky z tohto týždňa má každá trieda jednotlivo vo fotogalérii po triedach.

25.09.2018 sa uskutočnila akcia v MŠ Šajgotarján “Detský vodičák” pod záštitou mesta Banská Bystrica. Tejto akcie sa zúčastnilo 9 detí – predškolákov. Deti si preverili svoje vedomosti z dopravnej výchovy a jazdy na bicykli. 

OKTÓBER

Prvý októbrový týždeň sa deti zúčastnili plaveckého kurzu na Fugerovom dvore.  Inštruktori plávania im odovzdali svoje skúsenosti a deti získali základy plávania. 

Dňa 11.10. 2018 sa deti z 3. a 4.triedy zúčastnili návštevy ZŠ Moskovská. Žiaci 4.ročníka ich previedli náučných prírodovedným chodníčkom, ktorý majú v exteriéri ZŠ. 

V rámci témy týždňa Objavovanie lesa naši predškoláci 3. a 4.trieda dňa 23.10.2018 navštívili výstavu v Tihányovskom kaštieli.

Dňa 24.10.2018 sme si uctili starých rodičov a pripravili sme pre nich program v našej materskej škole.Besiedka pre starých rodičov

V rámci mesiaca úcty k starším si naše deti zo 4.triedy pripravili program, a dňa 25.10.2018 sa prezentovali v sociálnom zariadení JESEŇ. Vystúpenie v sociálnom zariadení Jeseň

Pri príležitosti dňa MŠ sme si MY pani učiteľky dňa 29.11.2018 pripravili pre deti predstavenie v podobe divadielka a hudobných čísel. Učiteľky deťom

December

Dňa 05.12.2018 boli naši predškoláci z 3.triedy ukázať svoj vianočný program v Knižnici M. Kováča na Fončorde.Vianočné vystúpenie v knižnici

A opäť k nám prišiel MIKULÁŠ. Deťom priniesol balíčky a oni ho potešili básničkami a pesničkami. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii po triedach.

Január

Začal sa nový rok 2019, ale my sme nezaháľali a vyplnili sme ho hneď od začiatku akciami pre deti. V januári nás navštívili príslušníci policajného zboru, ktorí si pre deti pripravili besedu určenú pre najstaršie deti. 

Ešte v januári sa deti 3. a 4. triedy boli pozrieť v Štátnej opere na predstavenie “Kocúr v čižmách”. Bolo to pre nich niečo nové a veľmi sa im to páčilo.  

Február

Druhý týždeň mesiaca február sa naše deti zúčastnili lyžiarskeho kurzu so spoločnosťou ASA. Mnohí stáli po prvýkrát na lyžiach, ale kedže sú veľmi šikovní na záver kurzu zvládli preteky, za ktoré dostali diplom absolvovania lyžiarskeho kurzu.fotky z lyžiarskeho kurzu

V tomto mesiaci nemôže chýbať neodmysliteľná akcia a tou je KARNEVAL. Tento rok sme vsadili na pani učiteľky, ktoré si pre svoje deti v triedach pripravili zábavný program v podobe súťaží, hier, tancov a dobrej zábavy. Deti nás milo prekvapili svojimi maskami.Fotky z karnevalu nájdete vo foto galérii v jednotlivých triedach.

Mesiac február bol aj mesiacom návštev základných škôl, ktoré navštívili naši budúci školáci a oboznámili sa ako je to v tej škole:-).

Marec

13. marca sa konala už dlhoročná súťaž v prednese poézie a prózy “PREDŠKOLÁČIK”. Našu materskú školu reprezentovala Barborka Štefančíková zo 4.triedy pod vedením Mgr. Svetlanky Svetlíkovej. Barborka zarecitovala básničku “Veselo do sveta” od Ely Vodrážkovej z roku 1937.

Apríl

Ôsmy apríl sa deti zo 4. a 3. triedy zúčastnili otvorenej hodiny v Tenisovej škole BASELINE. Deti sa oboznámili so základmi tenisu. Deťom sa veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tenisovou školou. 

V tomto mesiaci dňa 17.04.2019 sa dievčatá z 3.triedy pod vedením p.uč. Mgr. Lenky Gablovičovej zúčastnili akcie “Pódiové tance” v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. Dievčatá sa previedli v tanečnej choreografii “Gumi macko”. 

Mesiac apríl sme ukončili tanečným vystúpením detí zo 4.triedy na prehliadke tanečných hier “Dupkajú nožičky, dupkajú!”. Prehliadka týchto tancov sa uskutočnila v Robotníckom dome dňa 30.04.2019. Našu MŠ reprezentovali dievčatá a jeden chlapec pod vedením pani učiteľky Mgr. Simony Rajnohovej s tancom “Vĺčik a červené čiapočky”.

Máj

Dňa 28.05.2019 sa v našej materskej škole konala OLYMPIÁDA. Počasie nám neprialo atak sme to po prvýkrát vyskúšali v priestoroch materskej školy. Športovci z DUKLY pod vedením pána Valenta si opäť pre naše deti pripravili športové stanovištia s rôznym zameraním. Otvorenie olympiády sa nezaobišlo bez našej olympijskej hymny a zapálením olympijského ohňa. Deti prechádzali postupne po triedach a telocvični v ktorých boli jednotlivé športové stanoviská. Napr. hod do basketbalového koša, hod medicibalom, prekážková dráha, beh cez prekážky, skákanie na do diaľky z miesta…. Deti sa veľmi tešili a snažili sa vydať zo seba to najlepšie. Všetci si odniesli medaile, nálepky a niečo sladké. Víťazi po jednotlivých triedach si ešte odniesli vecné ceny. Fotografie z olympiády sú v gálérii a ešte aj po jednotlivých triedach.

Jún

Mesiac jún sme otvorili bublinkovou šou, ktorá bola pre deti k ich sviatku. Na druhý deň sme si opäť my pani učiteľky pripravili divadielko “Koza rohatá a jež”. Dúfame, že sme ich potešili a urobili im radosť.

Dňa 12.06.2019 sa konal už 24.ročník Detskej olympiády na Šiavničkách. Našu materskú školu reprezentovali Amélia R., Matúš G., Paulína D., Matyáš V. 

V polovici mesiaca jún sme absolvovali výlet do ZVEROPARKU. Počasie nám prialo a deti si výlet užili. Fotografie nájdete po jednotlivých fotogalériách po triedach.

Záver mesiaca patril koncoročným besiedkam, na ktorých deti ukázali čo sa za celý rok naučili.