Akcie školský rok 2017/2018

SEPTEMBER

Dňa 04.09.2017 sa začal ďalší školský rok 2017/2018. Deti a aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Privítali sme aj nové detičky, ktoré prvý deň zvládli na výbornú. Tešíme sa na nové zážitky a úspechy, ktoré deti získajú v tomto školskom roku. 

11.09.2017 – tenisové dopoludnie s tenisovou školou Basseline. Inštruktori si pre predškolákov pripravili aktivity na precvičenie základov tenisu. Deti získali nové skúsenosti a strávili príjemné dopoludnie.

Od 18.09.2017 do 22.09.2017 sa deti zúčastnili plaveckého kurzu na Fugerovom dvore.  Inštruktori plávania im odovzdali svoje skúsenosti a deti získali základy plávania. Fotogaléria fotiek z plaveckého kurzu

Týždeň športu (od 25.09.2017 do 29.09.2017) sme sa s našou MŠ zapojili do týždňa športu v Banskej Bystrici. Pani učiteľky v každej triede si pre deti pripravili rôzne športové aktivity. Deti mali z pohybu radosť a odniesli si nové zážitky a úspechy.

OKTÓBER

V tomto mesiaci naši predškoláci navštívili Základnú školu Moskovskú. Školáci si pre nich prichystali príjemný program – Chodníček vo svete prírody. Fotogaléria

 

NOVEMBER

Dňa 10.11.2017 sa naše deti zúčastnili akcie mesta Banská Bystrica – Deň materských škôl. Pri tejto príležitosti sme si primomenuli vznik našej materskej školy. Bol vytvorený plagát s našou históriou MŠ, ktorý bol vystavený spolu s ďalšími v galérii.Fotogaléria

Bystrický slávik bola jednou s ďalších akcií do ktorej sa naša materská škola zapojila.  Akcia sa konala 15. 11.2017 a zúčastnila sa jej Natálka Babicová z 2.triedy pod vedením jej pani učiteľky Vierky Úradníkovej. Zaspievala ľudovú pieseň: Horehronka. Fotogaléria

DECEMBER

Aj tento rok našu škôlku navštívil Mikuláš. Priniesol si na pomoc aj čertíka. Naše deti sú však poslušné a Mikulášovi zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Mikuláš im za odmenu dal balíček. Fotky z Mikuláša si môžete pozrieť v galérii v jednotlivých triedach.

Dňa 13.12.2017 sa tretia trieda predškolákov zúčastnila vystúpenia pod stromčekom v knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Reprezentovali našu škôlku pod vedením Moniky Geffertovej a Lenky Gablovičovej, ktoré s nimi nacvičili krásny program. Fotogaléria

JANUÁR

Tretí januárový týždeň deti absolvovali lyžiarsky výcvik. Deťom sa veľmi darilo sa všetci ho zvládli úspešne. Máme z toho obrovskú radosť a prajeme im, aby mali veľa lyžiarskych zážitkov. Fotogaléria

KARNEVAL

Dňa 05.02.2018 bol v našej materskej škole karneval. Deti nás opäť prekvapili a zamaskovali sa za krásne masky. Všetky masky boli niečím výnimočné, preto každá z nich vyhrala. O zábavu sa postarali herci z divadla z pod balkóna, ktorí mali pre deti prichystaný pestrý program ako predstavenie masiek, rôzne tance, bublifuk, kúzla a veľa zábavy. Deťom sa veľmi páčilo a dúfame, že si odniesli príjemný zážitok. Fotografie z karnevalu.

MAREC

V mesiaci marec našu škôlku reprezentovala so svojou básničkou Veronika Šušová pod vedením jej triednej pani učiteľky Vierky Úradníkovej na súťaži materských škôl PREDŠKOLÁČIK. Fotky z predškoláčika

APRÍL

Naši predškoláci navštívili tenisovú akadémiu BASELINE, kde si vyskúšali základy tenisu pod vedením skúsených trénerov. Fotky z tenisovej akadémie

MÁJ 

V máji sa opäť deti z 1.,2., 3. a 5. triedy zúčastnili plaveckého výcviku. Tí ktorí už boli skúsenejší tak sa zdokonalili a tí čo boli začiatočníci tak sa odhodlali a prekonali strach a naučili sa základy plávania. Tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov. Fotky z plaveckého výcviku máj 2018

V našej materskej škôlke sa opäť konala OLYMPIÁDA. Športovci z Dukly nám pod vedením pána Valenta pripravili súťažné stanovištia, ktorými postupne po triedach s pani učiteľkami deti prechádzali. Na začiatku olympiády sme si zaspievali našu hymnu o olympiáde a zasvietili sme si olympíjsky oheň. Deti boli naozaj šikovné a tešili sa s úspechov.Najlepší športovci boli ocenený medailami a vecnými cenami, každá trieda dostala loptu a každé dieťa bolo ocenené medailou. Ďakujeme za usporiadanie všetkým zúčastneným a tešíme sa opäť o rok. fotky z olympiády