Akcie škol.rok 2019/2020

SEPTEMBER

Dňa 02.09.2018 sa začal ďalší školský rok 2019/2020. Deti a aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Privítali sme aj nové detičky, ktoré prvý deň zvládli na výbornú. Tešíme sa na nové zážitky a úspechy, ktoré deti získajú v tomto školskom roku.

26.09.2018 sa uskutočnila akcia v MŠ Šajgotarján “Detský vodičák” pod záštitou mesta Banská Bystrica. Tejto akcie sa zúčastnilo 5 detí – predškolákov z 3.triedy a 1 päťročné dieťa zo 4.triedy. Deti si preverili svoje vedomosti z dopravnej výchovy a jazdy na bicykli. Fotografie z akcie si môžete pozrieť.https://farebny-svet.sk/fotogaleria-skol-rok-2019-2020/nggallery/detsky-vodicak-26-09-2019/Detsk%C3%BD-vodi%C4%8D%C3%A1k-26.09.2019

OKTÓBER

Predškoláci sa zúčastnili náučného lesného chodníka v základnej škole na Moskovskej ulici. Žiaci ZŠ im svojou prezentáciou odovzdali zaujímavé informácie o prírode. Fotografie z tejto akcie https://farebny-svet.sk/fotogaleria-skol-rok-2019-2020/nggallery/zs-moskovska-naucny-chodnik-predskolaci/Z%C5%A0-Moskovsk%C3%A1-n%C3%A1u%C4%8Dn%C3%BD-chodn%C3%ADk-(pred%C5%A1kol%C3%A1ci)

NOVEMBER

Prvý novembrový týždeň sa deti zúčastnili plaveckého kurzu na Fugerovom dvore.  Inštruktori plávania im odovzdali svoje skúsenosti a deti získali základy plávania. 

DECEMBER

A opäť k nám prišiel MIKULÁŠ. Deťom priniesol balíčky a oni ho potešili básničkami a pesničkami. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii po triedach.

Január

Začal sa nový rok 2020, ale my sme nezaháľali a vyplnili sme ho hneď od začiatku akciami pre deti. V januári  sa naše deti zúčastnili lyžiarskeho kurzu so spoločnosťou ASA. Mnohí stáli po prvýkrát na lyžiach, ale kedže sú veľmi šikovní na záver kurzu zvládli preteky, za ktoré dostali diplom absolvovania lyžiarskeho kurzu. Fotografie z výcviku https://farebny-svet.sk/fotogaleria-skol-rok-2019-2020/nggallery/lyziarsky-vycvik-1/lyziarsky-vycvik

FEBRUÁR

V tomto mesiaci nemôže chýbať neodmysliteľná akcia a tou je KARNEVAL. Tento rok sme opäť vsadili na pani učiteľky, ktoré si pre svoje deti v triedach pripravili zábavný program v podobe súťaží, hier, tancov a dobrej zábavy. Deti nás milo prekvapili svojimi maskami.Fotky z karnevalu nájdete vo foto galérii v jednotlivých triedach.