Akcie škol.rok 2019/2020

SEPTEMBER

Dňa 02.09.2018 sa začal ďalší školský rok 2019/2020. Deti a aj pani učiteľky sa do škôlky vrátili plné sily a zážitkov z prázdnin. Privítali sme aj nové detičky, ktoré prvý deň zvládli na výbornú. Tešíme sa na nové zážitky a úspechy, ktoré deti získajú v tomto školskom roku.

26.09.2018 sa uskutočnila akcia v MŠ Šajgotarján “Detský vodičák” pod záštitou mesta Banská Bystrica. Tejto akcie sa zúčastnilo 5 detí – predškolákov z 3.triedy a 1 päťročné dieťa zo 4.triedy. Deti si preverili svoje vedomosti z dopravnej výchovy a jazdy na bicykli. Fotografie z akcie si môžete pozrieť.https://farebny-svet.sk/fotogaleria-skol-rok-2019-2020/nggallery/detsky-vodicak-26-09-2019/Detsk%C3%BD-vodi%C4%8D%C3%A1k-26.09.2019